ПРОДАЖБА НА АЛАТИпромотивни акции ►


Бахко (Bahco) групата, е еден од најголемите светски произведувачи на рачни пили и сечива за пили, исто така нуди и богат избор на алат за конструирање, изведување, сечење на метали, алат за хортикултура.


Освен пилите другите производи од производниот програм вклучуваат: механичарски клучеви, клешти, турпии, макази за градинарство и лозарство и др.


Производите на Бахко (Bahco) се на располагање под заштитниот знак: Бахко (Bahco) со риба и јадичкa. Погледнете ги каталозите:


За повеќе информации посетете го http://www.bahco.com/